Lag (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i lag (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom sedan utfärdandet (t.om. SFS 1997:310). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:889


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-03


2 §

  Ersättning lämnas även för krigsskada som utanför riket tillfogats
      a) fartyg som skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009) eller svenskt luftfartyg på resa mellan orter här i riket utan anlöpande av utrikes ort och egendom som medförs på resan; samt
      b) fartyg som anges i a) under yrkesmässigt bedrivet fiske och egendom som därvid medförs. Lag (1997:310)