Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 1970:842). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


4 §

  har upphävts genom lag (1970:842)

Whoops, looks like something went wrong.