Strålskyddsförordning (1958:652)

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i strålskyddsförordning (1958:652) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:930). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Strålskyddsförordning (1958:652) upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:293


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


7 §

  Närmare föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av strålskyddslagen meddelas av statens strålskyddsinstitut.

I fråga om transporter av radioaktivt ämne i vissa fall finns särskilda bestämmelser. Förordning (1982:930)

Whoops, looks like something went wrong.