Lag (1959:118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring

1 av 27 paragraf (4 %) har ändrats i lag (1959:118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1971:598). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1959:118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:890


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-04


27 §

  Talan om försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär. Lag (1971:598)