Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:84


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar .
Whoops, looks like something went wrong.