Statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:489). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1060


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 kap. 17 §

  Bestämmelserna i denna paragraf utgör tillägg till eller undantag från reglementets huvudbestämmelser. De tillämpas i den omfattning som framgår av bilagorna 1 och 2 till reglementet. De paragrafer till vilka bestämmelserna närmast hör anges nedan. Förordning (1987:489)

Whoops, looks like something went wrong.