Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel;

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:545). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel; upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:748


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-28


1 §

  Preventivmedel må, om läkemedelsverket ej föreskriver annat, införas endast av den som har tillstånd av läkemedelsverket att införa sådan vara. Läkemedelsverket äger föreskriva villkor för införseln.

Utan sådant tillstånd får dock i annat än handelssyfte preventivmedel införas av resande eller den som utför arbete på transportmedel. I fråga om rätt att hantera oförtullade preventivmedel gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Läkemedelsverket kan föreskriva begränsning av nämnda rätt att hantera vara. Förordning (1990:545)

2 §

  Samtliga kostnader för undersökning eller annan åtgärd, som läkemedelsverket kan komma att föreskriva såsom villkor för införseln, skola gäldas av importören. Förordning (1990:545)

5 §

  Med preventivmedel och emballage, som förklarats förverkade eller eljest tillfallit kronan, skall förfaras på sätt läkemedelsverket bestämmer. Förordning (1990:545)