Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:594


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg .
Whoops, looks like something went wrong.