Statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst

0 av 0 paragrafer har ändrats i statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst sedan utfärdandet.

Statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1435


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst .