Förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

8 av 8 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:1039). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1060


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


3 §

  har upphävts genom förordning (1984:1039)

6 §

  har upphävts genom kungörelse (1971:522).

7 §

Löneunderlag för tjänstepensionsförmån (9 § SPR)

1 mom. har upphävts genom förordning (1978:792)

13 §

  har upphävts genom förordning (1984:1039)

14 §

  har upphävts genom förordning (1984:1039)

15 §

  har upphävts genom förordning (1984:1039)

16 §

  har upphävts genom förordning (1984:1039)

17 §

  har upphävts genom förordning (1984:1039)

18 §

  har upphävts genom kungörelse (1963:374).


Övergångsbestämmelser

1975:31

För frånskild make som den 30 november 1974 ägde rätt till familjepensionsförmåner efter anställningshavare, som då var underkastad reglementet, gäller fortfarande bestämmelserna i 10 § 2 mom. i deras äldre lydelse för tid då anställningshavaren oavbrutet är underkastad reglementet.

1981:120

De nya bestämmelserna i 5 § 2 mom. första stycket 6 och 9 § 2 mom.
gäller även livränta på grund av avgång före den 1 november 1980 om livräntan inte har börjat utgå före nämnda tidpunkt och, i sådant fall, beslut om rätt till livränta inte har fattas dessförinnan eller uppgift om livräntans storlek har lämnats till en annan pensionsinrättning.

1986:33

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 december 1985.

1987:6

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1986.

1987:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs
   1. statens pensionslöne förordning (1959:286)

Whoops, looks like something went wrong.