Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1044


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier .