Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:731). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:539


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  För att i särskilt fall kunna bedöma hur ett djur behandlas vid förevisning, övning eller filminspelning, får läns-, distrikts- eller stadsveterinär eller den, som för ändamålet utsetts av lantbruksstyrelsen, påkalla samt närvara vid demonstration av tillvägagångssättet. Förordning (1980:731)

10 §

  Den som åsidosätter skyldighet enligt 3 § eller 4 a § eller bryter mot en veterinärs förbud enligt 4 a § eller mot 5, 6 eller 7 § döms till böter. Förordning (1980:731)