Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror sedan utfärdandet.

Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1278


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror .