Byggnadsstadga (1959:612)

0 av 0 paragrafer har ändrats i byggnadsstadga (1959:612) sedan utfärdandet.

Byggnadsstadga (1959:612) upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:10


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i byggnadsstadga (1959:612) .
Whoops, looks like something went wrong.