Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:76). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon; upphävdes 1988-10-01 genom SFS 1988:358


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


6 §

  Har bidrag utgivits med för högt belopp på grund av att fordonets ägare lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna uppgift i fråga som rör registrering av fordonet, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt erhållit.

Åtgärd för uttagande av oriktigt utgivet bidrag får ej vidtagas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket bidraget utgivits. Förordning (1973:886)

7 §

  har upphävts genom lag (1978:76)

Whoops, looks like something went wrong.