Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1990:800


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt .
Whoops, looks like something went wrong.