Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer sedan utfärdandet.

Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:691


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer .
Whoops, looks like something went wrong.