Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark sedan utfärdandet (t.om. SFS 1985:487). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:938


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet

att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp eld eller anordna skydd;

att plocka bär för omedelbar förtäring;

att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller egendom;

att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan erforderliga rid- och klövjedjur;

att under tiden den 1 januari--den 30 april medföra draghund, därest denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn;

att färdas med motorbåt på Stora Sjöfallsleden;

att landa med luftfartyg i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende;

att färdas med motordrivet fordon på vägen mellan Vietas och Ritsem.
Förordning (1985:487)