/r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen; .