Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar sedan utfärdandet.

Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1992:285


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar .
Whoops, looks like something went wrong.