Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:550). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:89


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  En församlingspräst, som anvisas tjänstebostad, skall erlägga tjänstebostadshyra enligt denna förordning. Förordning (1984:1000)

2 §

  Tjänstebostad omfattar icke garage. Förordning (1984:1000)

3 §

  Det ankommer på stiftsnämnden att meddela beslut om hyran för tjänstebostaden. Förordning (1984:1000)

6 §

  En stiftsnämnds beslut om tjänstebostadshyra gäller omedelbart.

Tjänstebostadsnämndens beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1987:550)

7 §

  har upphävts genom förordning (1984:1000)