Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)

0 av 9 paragrafer (0 %) har ändrats i allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461) sedan utfärdandet.

Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461) upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461) .