Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring

3 av 17 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1280). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1565


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


4 §

  Det åligger nämnden

att följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt i vad avser behovet av statlig krigsförsäkring,
att fastställa villkoren för försäkring, som nämnden meddelar,
att utfärda de anvisningar, som finnas erforderliga för verksamheten,
att i samråd med statens krigsskadenämnd planlägga samordningen av statlig krigsförsäkring med statligt krigsskadeskydd samt

att hos regeringen göra de framställningar, vilka påkallas av förhållandena och äga samband med verksamheten. Förordning (1986:1280)

16 §

  Statsmedel, som blivit ställda till nämndens förfogande, ävensom övriga till nämnden inflytande medel skola handhavas och redovisas enligt de föreskrifter regeringen meddelar. Förordning (1986:1280)

17 §

  Nämnden skall årligen före den 1 september till det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande krigsförsäkring avge berättelse över nämndens verksamhet under det senaste budgetåret.
Förordning (1986:1280)

Whoops, looks like something went wrong.