Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

0 av 0 paragrafer har ändrats i brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar sedan utfärdandet.

Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar upphävdes 1997-04-15 genom SFS 1997:97


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar .