Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:64


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform .