Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:547


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän .