Lag (1962:303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i lag (1962:303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1971:285). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


6 §

  Den kostnad för varje kalenderår, som föranledes av bestämmelserna i denna lag, skall bestridas genom den försäkringsavgift, som jämlikt 38 och 39 §§ lagen om yrkesskadeförsäkring skall för året beräknas för arbetsgivaren. Lag (1971:285)

Whoops, looks like something went wrong.