Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:858). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1114


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  För försäljning av oförtullade eller annars obeskattade spritdrycker, vin och starköl samt tobaksvaror får exportbutiker inrättas av Scandinavian Airlines System (SAS) på Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetters, Malmö-Sturups, Jönköpings, Kalmar, Kiruna, Norrköping-Kungsängens, Sundsvall- Härnösands, Umeå, Västerås-Hässlö och Växjö flygplatser samt på Malmö flygpassagerarterminal.

För försäljning av oförtullade eller annars obeskattade parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror får exportbutiker inrättas av luftfartsverket på de i första stycket angivna flygplatserna. Luftfartsverket får låta annan, som skall vara godkänd av tullmyndighet, driva sådan exportbutik. Exportbutik för försäljning av i detta stycke angivna varor får inrättas av SAS på Malmö flygpassagerarterminal.

Föreskrifter om exportbutik finns också i 48 § tullstadgan (1973:671).
Förordning (1987:858)

2 §

  Försäljning får äga rum endast till flygpassagerare, som avreser till utrikes ort. På Malmö-Sturups flygplats och på Malmö flygpassagerarterminal får försäljning inte ske till passagerare med Köpenhamn som bestämmelseort. Förordning (1984:307)

Whoops, looks like something went wrong.