Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:735). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:447


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


15 §

  har upphävts genom förordning (1983:735)

Whoops, looks like something went wrong.