Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall sedan utfärdandet.

Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall upphävdes 2003-01-01 genom SFS 2002:965


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall .