Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m. upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1189


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.