Kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende sedan utfärdandet.

Kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1278


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende .