Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande sedan utfärdandet.

Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande .
Whoops, looks like something went wrong.