Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare

0 av 0 paragrafer har ändrats i statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare sedan utfärdandet.

Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1159


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare .
Whoops, looks like something went wrong.