Förordning (1963:480) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (1963:480) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:1024). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1963:480) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1118


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


1 §

  Spritdrycker, vin och starköl får införas i landet i gåvoförsändelse till en enskild person enligt 18 § 4 lagen (1977:293) om handel med drycker under förutsättning att denne har fyllt 20 år och att dryckerna har en alkoholhalt av högst 60 volymprocent. Förordning (1984:1024)

3 §

  Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1984:1024)