Kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1102


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten .