Kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;

0 av 52 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.; .