Cirkulär (1963:698) till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1963:698) till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m. sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1963:698) till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m. .