Lag (1964:169) om straff för folkmord

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (1964:169) om straff för folkmord sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:397). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1964:169) om straff för folkmord upphävdes 2014-07-01 genom SFS 2014:406


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-03


1 §

  Den som begår en gärning, för vilken det enligt lag är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, döms för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:397)