Förordning (1964:351) om allmän energiskatt

8 av 8 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1964:351) om allmän energiskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:498). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1964:351) om allmän energiskatt upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1784


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Vid registrering enligt 7 § andra stycket lagen (1957:262) om allmän energiskatt får lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske i större omfattning, om den som ansöker om registrering
   1. normalt håller i lager minst 750 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 500 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller
   2. har en årlig omsättning av minst 7 500 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 5 000 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller
   3. har en årlig omsättning av minst 150 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 100 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle som förs ut ur landet eller används eller är avsett att användas för sådant ändamål som berättigar till avdrag enligt 24 § första stycket f) lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

Om den som ansöker om registrering omsätter eller håller i lager både fasta och flytande skattepliktiga bränslen skall vid tillämpningen av första stycket varje kubikmeter flytande bränsle räknas som 1,5 ton fast bränsle. Förordning (1991:676)

2 §

  Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:498)

3 §

  har upphävts genom förordning (1984:252)

4 §

  har upphävts genom förordning (1990:706)

5 §

  har upphört att gälla genom förordning (1983:1009)

7 §

  har upphävts genom förordning (1990:706)

8 §

  har upphävts genom förordning (1984:998)

9 §

  Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.
Förordning (1984:998)

Whoops, looks like something went wrong.