Kungörelse (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse)

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i kungörelse (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:783). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse) upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:446


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


16 §

  har upphävts genom lag (1990:783)

17 §

  har upphävts genom lag (1990:783)

Whoops, looks like something went wrong.