Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1450). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantas
   1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,
   2. köp av värdepapper,
   3. försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning, samt
   4. köp som omfattas av konsumentköplagen (1990:932) eller av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen. Lag (2014:1450)

Whoops, looks like something went wrong.