Cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall sedan utfärdandet.

Cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall upphävdes 2011-08-01 genom SFS 2011:855


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall .