Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:224


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet .