Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m. sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m. .