Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel sedan utfärdandet (t.om. SFS 1985:1113). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1019


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


6 §

  Särskilt förordnad vigselförrättare har rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel som han har förrättat.

Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör dock ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första. Förordning (1985:1113)

Whoops, looks like something went wrong.