Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:833). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  När länsstyrelsen förordnar särskild förrättningsman att upptaga protest enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall i förordnandet angivas den eller de kommuner eller eljest det område där den förordnade äger upptaga protest.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses i första stycket. Förteckningen skall innehålla uppgift om förrättningsmans namn och adress samt det område förordnandet avser.
Förordning (1977:833)

Whoops, looks like something went wrong.