Generalpoststyrelsens Kungörelse (1964:69) angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt

0 av 0 paragrafer har ändrats i generalpoststyrelsens Kungörelse (1964:69) angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt sedan utfärdandet.

Generalpoststyrelsens Kungörelse (1964:69) angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt upphävdes 1997-04-15 genom SFS 1997:97


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i generalpoststyrelsens Kungörelse (1964:69) angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt .