Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet sedan utfärdandet.

Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet upphävdes 1991-04-01 genom SFS 1990:1334


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet .