Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);

43 av 45 paragrafer (96 %) har ändrats i kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:419). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen); upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1233


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-25


1 §

  har upphävts genom förordning (1967:641)

2 §

  har upphävts genom förordning (1967:641)

4 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

5 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

6 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

7 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

8 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

9 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

10 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

11 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

12 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

13 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

14 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

15 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

16 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

17 §

  har upphävts genom förordning (1971:472)

18 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

20 §

  har upphävts genom förordning (1988:419)

21 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

22 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

23 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

24 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

25 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

26 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

27 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

28 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

29 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

30 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

31 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

32 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

33 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

34 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

35 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

36 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

37 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

38 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

39 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

40 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

41 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

42 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

43 §

  har upphävts genom förordning (1981:1173)

44 §

  Riksskatteverket meddelar de föreskrifter och fastställer formulär till de blanketter som behövs för tillämpningen av denna kungörelse, om inte annat följer av 3 §. Förordning (1981:1173)

45 §

  har upphävts genom förordning (1980:946)